credit: bingenheimensaatgut.de

BIO semínka od Bingenheimer Saatgut

Pro naši nabídku jsme si vybrali BIO semínka od německé společnosti Bingenheimer Saatgut AG (dále jen BSAG) a v následujících řádcích Vám rádi přiblížíme hodnoty, pro které jsme si zvolili právě je.

Bingenheimer Saatgut je německá semenářská společnost, která se zabývá šlechtěním a distribucí bio osiva. Stěžejní myšlenkou BSAG je přesvědčení, že pokud chceme pěstovat zeleninu a produkty v bio kvalitě, je potřeba začít už od semínka.

V současné době společnost nabízí několik stovek bio a biodynamických nehybridních osiv, pocházejících z ekologického pěstování, založeném na volném opylování, bez odrůdových patentů a genetického inženýrství.

Víc než jen BIO semínka

Svůj cíl a ideály definují jasným a stručným tvrzením: Aby bylo možné dlouhodobě provozovat nezávislé ekologické zemědělství, je třeba zachovat, dále rozvíjet a ekologicky množit volně opylované odrůdy a zároveň zpřístupnit osivo těchto odrůd všem zájemcům. Současný semenářský průmysl stojí na hybridním šlechtění a vlastnictví patentů šlechtěných odrůd. Vlastnické patenty snižují rozmanitost odrůd a zvyšují závislost na vlastnících těchto patentů, kteří tak určují, jaké odrůdy si budete moct vypěstovat. BSAG chápou odrůdy jako součást kulturního dědictví, které by mělo být volně sdíleno a užíváno.

BSAG funguje jako síť sdružující regionální a evropské množitele osiv i šlechtitelské svazy využívající ekologické šlechtitelské metody. Podstatou fungování této sítě je sdílení znalostí, zkušeností a vzájemná respektující interakce, kterou společnost definuje svými zásadami a samotným fungováním.

(c) Bingenheimer Saatgut AG

Základy urdžitelného ekologického zemědělství

BSAG vznikla v roce 2001 jako vyústění dlouholetých aktivit biodynamických zemědělců (Demeter), kteří cítili absenci volně opylovaných odrůd ekologického osiva. Z osobní výměny semínek se inciativa (Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau) postupně transformovala do akciové společnosti, která zajistila centrální místo pro testování, zpracování a distribuci semínek. Iniciační skupina tvořena společností, množiteli osiva i šlechtitelskými svazy se setkává pravidelně dvakrát do roka. Tato setkávání jsou základní charakterem fungování celé sítě, která tak vytváří alternativu k semenářském průmyslu.

(c) Bingenheimer Saatgut AG
  • Úcta k důstojnosti lidí, zvířat a rostlin.
  • Vzájemné ohleduplné a zodpovědné působení, a to jak mezi sebou, tak vůči životnímu prostředí.
  • Zachování a podpora odrůdové rozmanitosti pro ekologické pěstování jako alternativa k patentovaným odrůdám konvenčních semenářských firem.
  • Rozvoj alternativní ekonomiky mezi všemi zúčastněnými stranami produkce i spotřeby.
  • Působit jako prostředník a spravedlivě informovat účastníky řetězce, ukazovat možnosti a omezení šlechtění a pěstování volně opylovaných odrůd.

Jako zákazníci můžete na svých sáčcích od BSAG najít tyto certifikáty:

Demeter

Demeter je značka pro produkty z biodynamického zemědělství. Jen přísně kontrolováni a smluvně vázáni partneři mají dovoleno používat značku Demeter. Komplexní proces ověřování zajišťuje přísné dodržování mezinárodních Demeter standardů výroby a zpracování, jakož i příslušné ekologické předpisy v různých zemích; kontroluje se každý krok, od zemědělské výroby a zpracování až po konečné balení výrobků.

Biodynamické zemědělství představuje holistický přístup k zemědělství, kde má vitalita nejvyšší prioritu. V roce 1924 ho v sérii přednášek představil svým posluchačům zakladatel Rudolf Steiner. Biodynamické zemědělství vrací do půdy více, než si v procesu pěstování plodin a zvířat bere; farma je považována za organismus, ve kterém jsou rostliny, zvířata a lidské bytosti integrované dohromady.

Kultursaat e.V.

KulturSaat e.V. je jedním ze šlechtitelských svazů, které v sítí BSAG působí. Jedná se o neziskové sdružení, které zasvětilo svou práci zachování a rozvoji odrůd pro ekologické zemědělství. Šlechtitelé pracují v souladu s biodynamickými směrnicemi a kladou důraz na chuť a nutriční hodnoty plodin.

Bioverita

Bio od začátku. Bioverita je označení produktu: semínek, sazenic, plodů, které zaručují biokvalitu od samého počátku. Tato značka je ekvivalentem označení BIO, se kterým se dnes běžně setkáváme v obchodech, ale které nezaručuje, že plodiny byly vypěstovány z biosemen. Konvenční semena jsou dnes v bio produkci stále hojně používány.

Jak skladovat BIO semínka od firmy Bingenheimer Saatgut?

Semena by měla být vždy skladována na chladném, suchém a pokud možno tmavém místě.

U semen v zásadě neexistuje datum minimální trvanlivosti, protože použitelnost není omezena. Jak dlouho a jak dobře dokáže klíčit, závisí na příslušné odrůdě a skladování. Více informací o klíčivosti lze zjistit díky šarži uvedené na zadní straně vašeho sáčku. BSAG šarže pravidelně kontroluje a na webu uvádí jejich klíčivost.

Nabídku našich semínek si můžete prohledénout zde.


Zdroje:

Bingenheimer Saatgut AG (www.bingenheimersaatgut.de)

SDÍLET :

WhatsApp
Facebook
Pinterest
Pocket
Email
TISK