Schröckenfux

Výrobky z rakouské továrny Schröckenfux  jsou na poli žacích nástrojů fenoménem a její výrobní standardy jsou prověřené generacemi. Historie firmy sahá až do roku 1540. Jejich kosy platí za ty nejkvalitnější a vyváží se do celého světa.